Ogłoszenia duszpasterskie – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 03.04

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 03.04

• Dzisiaj na zakończenie Mszy Świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 16.15 Gorzkie Żale. Msza wieczorna o g. 17,00. Podejmujmy ofiarę modlitwy, postu i wyrzeczeń w intencji zaprzestania wojny na Ukrainie.
• Spotkanie dla ministrantów i lektorów w czwartek o godz. 16,45.
• Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17,15.
• W sobotę spotkania dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Jedna grupa o godz. 8.30, a druga o godz. 11,00.
• Próba scholi parafialnej w sobotę o godz. 9.30.
• Do skrzynki przy ambonie można składać ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu.
• Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm będzie na początku Mszy Świętej. Natomiast przed sumą uroczyste poświecenie o godz. 10.25 i procesja z palmami wokół kościoła. Po sumie przed kościołem będzie konkurs na najdłuższą palmę. Do konkursu mogą przystąpić rodziny, dzieci i wszyscy którzy sami wykonają palmy. Natomiast po południu o godz. 15.00, jeśli nie będzie deszczu, planowana jest Droga Krzyżowa po części naszej parafii.
• Dziękuję p. Ojczyk i Czara z ul. Szkolnej za troskę o nasz kościół i złożoną ofiarę. W tym tygodniu o tę posługę proszę rodziny z ul. Szkolnej 14, 28, 30, 32.
• Msze Święte w tym tygodniu będą w poniedziałek i środę o godz. 7.00, a we wtorek, czwartek, piątek i sobotę o godz. 18,00.