Duszpasterze

ks. Tadeusz Pawlica – proboszcz

ks. Stanisław Bajer – rezydent