Bierzmowanie

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania zgodnie z dekretem biskupa diecezjalnego trwa trzy lata i odbywa się w parafii zamieszkania kandydata.

Podstawowym zadaniem każdego kandydata, a zarazem obowiązkiem katolika jest uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej i w dni świąteczne wyznaczone przez kościół.

Każdy kandydat winien uczestniczyć w katechezie szkolnej i rekolekcjach wielkopostnych oraz dawać świadectwo życia godne ucznia Chrystusa.

Kandydaci winni uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych i wyznaczonych nabożeństwach liturgicznych.