Chrzest

Rodzice powinni min. 2 tygodnie przed planowanym terminem chrztu zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu zapisania dziecka do chrztu.

W kancelarii parafialnej należy przedstawić:

– akt urodzenia dziecka;

– dokument potwierdzający zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego;

– imiona, nazwiska i adresy rodziców chrzestnych (jeśli mieszkają oni poza naszą parafią, muszą przed chrztem dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi).

Uroczyste chrzty w naszej parafii odbywają się w IV niedzielę miesiąca na mszy św. o godz. 10.30.