Schola

Zapraszamy wszystkie dzieci od drugiej klasy Szkoły Podstawowej i starsze.Próby scholi odbywają się w soboty o godz. 9.00 na plebani.