Małżeństwo

Planując zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego, należy odpowiednio wcześniej ustalić w kancelarii parafialnej termin ślubu. Następnie (nie wcześniej niż 3 miesiące przed ślubem) należy zgłosić się do kancelarii w celu spisania protokołu.

Zgłaszając się do kancelarii na spisanie protokołu, należy przedstawić następujące dokumenty:

– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego;

– świadectwo chrztu, jeżeli narzeczona lub narzeczony nie zostali ochrzczeni w naszej parafii (ważne 6 miesięcy od daty wystawienia);

– indeks katechizacji szkół ponadpodstawowych lub świadectwa z nauki religii oraz zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji w księdze chrzcielnej);

– dane świadków ślubu (imiona, nazwiska i adresy).

Informacje o katechezie przedmałżeńskiej znajdują się pod linkiem:

https://wdr.diecezja.pl/#

Najbliższe miejsce katechez to Parafia pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie.