Ogłoszenia duszpasterskie – 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM, 02.01

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM, 02.01

• Dzisiaj na zakończenie Mszy Świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 16.30 adoracja w ciszy i Msza wieczorna o godz. 17,00.

• W środę o godz. 18.00 spotkanie scholi parafialnej.

• W czwartek Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze Święte z poświęceniem kredy i kadzidła, jak w niedzielę o godz. 8.00, 10.30 i 17,00. Zestaw do poświecenia można nabyć przy wyjściu z kościoła.

• W tym tygodniu przypada 1 piątek miesiąca. Msze Święte ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z nabożeństwem wynagradzającym o godz. 7.00 i 18,00. Okazja do Sakramentu Pokuty będzie rano od godz. 6.30 i wieczorem od godz. 17,30. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w domach od godz. 9,00.

• W przyszłą niedzielę święto Chrztu Pańskiego. Kończy ono okres Narodzenia Pańskiego i cykl obchodów skupionych wokół misterium Wcielenia(Zwiastowanie, Boże Narodzenie, Objawienie Pańskie), które wspominają początek naszego zbawienia i komunikują nam pierwociny Misterium Paschalnego.

• Dziękuję rodzinom z ul. Wspólnej 11, 17 i 21 za troskę o nasz kościół i złożoną ofiarę. W najbliższym tygodniu sprzątanie kościoła przypada rodzinom z ul. Wspólnej 3 i z ul. Zawiłej 47, 55, 53, 49.

• Dziękuję za złożoną 26 grudnia ofiarę na cele remontowe i inwestycyjne naszej parafii. 

• Msze Święte w tym tygodniu będą w poniedziałek i środę o godz. 7.00, we wtorek i sobotę o godz. 18.00, w czwartek wg porządku niedzielnego, a w piątek o godz. 7.00 i 18,00.

• Wizyta duszpasterska od jutra wg wcześniej podanego planu.

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2021-2022.odt