Ogłoszenia duszpasterskie – III NIEDZIELA OKRESU WIELKIEGO POSTU – 24.03.2019  

  III NIEDZIELA OKRESU WIELKIEGO POSTU24.03.2019

  • Dziękuję wszystkim osobom, które odpowiedziały na prośbę i przyszły przygotować kościół i otoczenie na spotkanie z Ks. Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Dziękuję także parafianom, którzy w kościele spotkali się z naszym biskupem oraz tym grupom, które uczestniczyły w spotkaniach w salce za przygotowanie i tworzenie wspólnoty z biskupem, następcą Apostołów.
  • Od dzisiejszej niedzieli można składać do skarbony przy ambonie ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu oraz na baranki wielkanocne. Kupując je wspieramy charytatywne dzieła prowadzone przez Caritas. Natomiast przy wyjściu z kościoła, po każdej Mszy Świętej nasza schola, jak rok temu będzie rozprowadzać PASCHALIKI. Koszt zakupu wynosi ok. 4 zł. W zeszłym roku schola zebrała 1800 zł. Za tę kwotę zakupiono dla nich segregatory i zrobiono śpiewniki, odlano medaliony, zakupiono przybory plastyczne i papiernicze, tablicę magnetyczną i korkową oraz środki czystości. Pozostałą kwotę przeznaczono na wycieczkę dla dzieci oraz zakup nowych paschalików. W tym roku dochód z rozprowadzania paschalików schola chce przeznaczyć na uszycie strojów. Dlatego wesprzyjmy tę inicjatywę.
  • Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i dzień odpustu w naszej wspólnocie parafialnej. Msze Święte będą o godz. 8,00 i 18,00 z procesją eucharystyczną wokół kościoła. Sumie odpustowej będzie przewodniczył i kazania głosił Ks. Ireneusz Okarmus, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego naszej Archidiecezji. W czasie Mszy, po homilii osoby podejmujące Duchową Adopcję Dziecka Poczętego złożą uroczyste przyrzeczenia.
  • W Wielkim Poście Msze Święte w piątki odprawiane będą wieczorem o g. 18,00. Droga Krzyżowa o g. 17,15, a Gorzkie Żale w niedzielę o g. 16,00. Zachęcam do udziału w tych pasyjnych, wielkopostnych nabożeństwach.W najbliższy piątek 29 kwietnia Drogę Krzyżową poprowadzą kandydaci do bierzmowania. Obydwie grupy przychodzą do salki w piątek o g.16,45.
  • Trwają zapisy do klas: od 1 do 8 Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie. W czwartek 28 IV 2019 o godz. 17,00 Zespół Katolickich Szkół w Skawinie zaprasza na spotkanie z Ks. Markiem Gancarczykiem. Szczegółowe informacje oraz terminy dni otwartych  podane są  w gablocie przy krzyżu misyjnym.
  • Ekstremalna Droga Krzyżowa w Rejonie Skawina rozpocznie się 5 kwietnia Mszą Świętą o g. 20,00 w kościele Miłosierdzia Bożego w Skawinie. Zapisy i informacje na stronie edk.org.pl. Organizatorzy informują, że 30-40 km trasy pokonywane są nocą, w milczeniu, samotnie lub w małych grupkach i wymagają dobrej kondycji oraz dużej odporności na trud i zmęczenie.
  • Msze Święte w tygodniu będą w poniedziałek o godz. 8,00 i 18,00, w środę o g.7,00, a we wtorek, czwartek, piątek i sobotę o g. 18,00.