Składka na cele inwestycyjne – 26.08.2018

W związku z koniecznością podjęcia prac remontowych obiektów kościelnych w naszej parafii proszę o pomoc i finansowe wsparcie. Co miesiąc składka z czwartej niedzieli miesiąca będzie przeznaczana  na ten cel. Jeśli ktoś chciałby złożyć dobrowolną ofiarę na ten cel w inną niedzielę miesiąca, to proszę uczynić to do koperty i zaznaczyć, że jest to ofiara na kościół.

Ofiarę na ten cel można też przesłać na konto parafialne.

Konto parafii: Bank Pekao S.A 41 1240 4197 1111 0010 7727 3041 z dopiskiem „ofiara na cele Kościoła” i odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.