Ogłoszenia duszpasterskie – 3 NIEDZIELA WIELKANOCNA, 26.04.2020 

3 NIEDZIELA WIELKANOCNA, 26.04.2020

 

  • Od 20 kwietnia zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w naszym kościele może być obecnych 30 – 35 osób. Po osiągnięciu tej liczby zostanie wywieszona informacja na drzwiach kościoła. Wtedy kolejne przybyłe osoby, chcące uczestniczyć we Mszy Świętej, mogą zająć miejsce przed kościołem. Na zewnątrz będą włączone głośniki. Pamiętajmy o nakładaniu maseczek na usta i nos oraz zachowaniu 1,5 m – 2m odległości między osobami. Osoby wchodzące do kościoła dezynfekują płynem dłonie. Powtarzamy dezynfekcję drugi raz, gdy idziemy przyjąć Komunię. O godz. 16,30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy. Msza wieczorna o g. 17,00.
  • W tym tygodniu w środę przypada święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy, a w sobotę 2 maja uroczystość NMP Królowej Polski ze względu na pierwszeństwo Niedziel Wielkanocy przed wszystkimi świętami i uroczystościami. Msze Święte z modlitwą za Ojczyznę z odnowieniem Ślubów Jasnogórskich o g. 8,00 i 10,30. O godz. 18,00 Msza z liturgią niedzielną.
  • 1maja przypada pierwszy piątek miesiąca. Msze Święte ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa będą o godz. 7.00 rano i 18.00 wieczorem. Po mszy nabożeństwo wynagradzające. Możliwość skorzystania ze spowiedzi będzie w piątek rano od g. 6,30 i wieczorem od. g. 17,15 oraz w dni powszednie w tygodniu pół godziny przed Mszą Świętą. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od godz. 9,00. Proszę wcześniej takich chorych zgłosić.
  • Od piątku rozpoczynają się nabożeństwa majowe. Będą odprawiane w tygodniu przed Mszą Świętą Świętą o godz. 17,30. Zapraszam do licznego udziału, aby modlić się w nich za papieża, za Kościół w Polsce, za Ojczyznę, o pokój na świecie, za rodziny, o powołania kapłańskie, o dobre urodzaje i o opanowanie epidemii koronawirusa. W nabożeństwach majowych uczestniczą kandydaci do Sakramentu bierzmowania.
  • Wszyscy powinniśmy z mocną wiarą uciekać się do Boga i Matki Najświętszej, aby Bóg uratował nas od zaraźliwych chorób i klęski suszy. Dlatego co tydzień na przemian we wtorki i czwartki Msza Święta będzie odprawiana z formularza na czas pandemii, a w modlitwie wiernych będziemy zanosić wołanie o deszcz.
  • W najbliższym tygodniu o posługę troski o zewnętrzny wygląd naszej świątyni proszę rodziny z Zawiłej, mieszkające pod numerami 6, 16, 18, 32 i 34.
  • Ofiary na potrzeby parafii można składać w kościele lub na konto parafialne.
  • Msze Święte w tym tygodniu będą w poniedziałek i środę o godz. 7,00, we wtorek i czwartek o godz. 18,00, w piątek o 7,00 i 18,00, a w sobotę o g. 8.00, 10.30 i 18.00