Ogłoszenia duszpasterskie – V NIEDZIELA OKRESU WIELKIEGO POSTU – 07.04.2019 

V NIEDZIELA OKRESU WIELKIEGO POSTU07.04.2019

  • Dzisiaj na zakończenie Mszy Świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu, Gorzkie Żale o godz. 16,00 i Msza wieczorna o godz. 17,00. Przed kościołem Kruszynki – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym zorganizowały przedświąteczny kiermasz.  Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.
  • Ofiarę na na kwiaty do Bożego Grobu oraz na baranki wielkanocne  można składać do skarbony przy ambonie. Natomiast przy wyjściu z kościoła, po każdej Mszy Świętej nasza schola rozprowadza PASCHALIKI.
  • Po sumie spotkanie kandydatów, przygotowujących się do bierzmowania dla klasy 7 i 8 SP. Natomiast w sobotę o godz. 8,00 spotkanie dla wszystkich kandydatów.
  • Spotkanie ministrantów i lektorów na przygotowanie Liturgii Wielkiego Tygodnia w sobotę o godz. 16,30.
  • Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm będzie na początku Mszy Świętej. Uroczysta procesja z palmami będzie o godz. 10.30. Po sumie będzie konkurs poświęconych palm. Do konkursu mogą przystąpić rodziny, dzieci i wszyscy którzy sami wykonają palmy.
  • Osoby, które zapisały się na pielgrzymkę na Górę św. Anny i do Piekar Śląskich, proszone są najpóźniej do przyszłej niedzieli, o dokonanie wpłaty i podanie danych , potrzebnych do ubezpieczenia(nr pesel. adres zamieszkania)
  • Msze Święte w tygodniu będą w poniedziałek i środę o godz. 7,00, a we wtorek, czwartek, piątek i sobotę o godz. 18,00.