ZYSKIWANIE ODPUSTÓW ZA ZMARŁYCH

ZYSKIWANIE ODPUSTÓW ZA ZMARŁYCH

  1. a) wierni, którzy 1 i 2 listopada nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną, mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Odpust ten można uzyskać tylko 1 raz w ciągu dnia.

W czasie nawiedzania świątyni należy odmówić Ojcze nasz i Wierzę oraz wypełnić inne warunki, jak być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świetą i pomodlić się według intencji Ojca Świętego.

  1. b) wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące. Odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada włącznie jest zupełny, w inne dni roku cząstkowy.